Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων 


Τα δεδομένα αφορούν αιτήσεις Α21 έτους 2017 που έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (taxis) μέχρι την 01-10-2017.
Μεταγενέστερες αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες μετά την παραλαβή νέου αρχείου από την Α.Α.Δ.Ε

Είσοδος στο σύστημα

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του Δικαιούχου,
καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης:

ΑΜΚΑ:
ΑΦΜ:
Αρ. αίτησης:
Έτος:
 
Κωδικός ασφαλείας :
Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας
όπως αναγράφεται ακριβώς απο πάνω :