Εφαρμογή Καταχώρησης της Κράτησης Δωματίου
για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον ΑΜ ΟΓΑ και τον Αρ. Αίτησης
όπως αυτά αναγράφονται στην Αίτηση Συμμετοχής
ΑΜ ΟΓΑ:
Αρ. Αίτησης:


Σε περίπτωση που έχετε χάσει την Αίτηση Συμμετοχής,
μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΕΠ.