Η εφαρμογή είναι κλειστή. Θα λειτουργήσει 1/06/2020 με 30/6/2020