Εφαρμογή υποβολής
αιτήσεων κατασκηνώσεων και αναγγελιών αφίξεων-αναχωρήσεων
στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021

Η Εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής των Επιχειρήσεων Κατασκηνώσεων έχει κλείσει λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.