Εφαρμογή Καταχώρησης της Κράτησης Δωματίου
για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον ΑΜ ΟΓΑ και τον Αρ. Αίτησης
όπως αυτά αναγράφονται στην Αίτηση Συμμετοχής
ΑΜ ΟΓΑ:
Αρ. Αίτησης:


Σε περίπτωση που έχετε χάσει την Αίτηση Συμμετοχής,
μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΕΠ.