Σας ενημερώνουμε ότι έχει παρέλθει η ληκτική ημ/νία για Κράτηση δωματίου για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΛΑΕ 2021-22!.