Εφαρμογή Καταχώρησης της Κράτησης Δωματίου
για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον ΑΜ ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και τον Αρ. Αίτησης
όπως αυτά αναγράφονται στην Αίτηση Συμμετοχής
ΑΜ ΕΦΚΑ (ΟΓΑ):
Αρ. Αίτησης:


Σε περίπτωση που έχετε χάσει την Αίτηση Συμμετοχής,
μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΕΠ.